Dertli Yiğit Derdini Söyler...

 

Âlimler kitapta yazanı söyler,

Gönlü efkârlı yiğit derdini söyler.

Tembel at, kötü kadın, eğri tüfek -

Şu üç şey yiğidi yaşlandırır.

Dinle iyi tavsiyeyi - kulağını aç,

Tatlı uyku, kalın yorgan - can huzuru.

İyi at, güzel kadın, sağlam tüfek -

Yiğidin buradan gelir kıvancı.

İyinin iyiliği özlem olmaz,

Kötünün yapacağı uzak olmaz.

Sığıra kilim yakışmadığı gibi,

Kendiri yağlamakla kayış olmaz.

Çininin sırrı gitse de şekli gitmez

İyi insan ölse de ismi ölmez.

Kuduran köpek aya ürür-

Ürüse de dolunayın nuru gitmez.

Başından bağın gitse, pahan gider,

O zaman dostun düşman olur.

Gençken yaptığın iyilik zayi olup,

Toprağında buğday yerine diken biter.

Dinleyerek konuşmayı öğrenen,

Beladan uzak olur dilini tutan.

Sabrın sonu selamettir,

Gözle görülen nasihatten.

Eskiden bilin sultanlık yapmış.

Davud’un bu zamana şanı yetmiş.

Var diye, otuz oğlum, küçük düşünerek,

Otuzunu bir anda helak etmiş.

Ondan sonra Davut Sultan tövbe etmiş.

Kulum diye, hocam diye, boyun eğmiş,

Arkasından Süleyman doğmuş,

Tek başına otuzuna cevap vermiş.

Cennete imam olmuş o Azrail,

Baş koymuş melekler kaç bin sene.

Ne çıkar kibirli olmaktan?

Bencilliğin ne olduğunu bil.

Kurt yemiş ayıbı da, yirmi yıl,

Kaldı vücutta sadece - yürek ve dil;

O da canlanmış, iyileşmiş.

Ölmeyeceğini canın ecelsiz, bundan bil.

Bazen çeken ölmez, eceli gelen ölür.

Gezerek ölmeyen, can pazarı görür.

Kim ölmeden dünyada kalır diyorsun?

Kıyamet koptuğunda, Deccal de ölür.

Çocuğu Adem’in Ebil, Kabil

Biri âlim, diğeri olmuş cahil.

Babasının bedduasından olmuş cahil -

Babanın değerini bundan bil.

Razıyım Hakk’ın verdiği zorluğa

Düşünüyorum dostumun faydasını.

Asil taş, yerde yatıp, israf olmaz,

Kaynasa, altın kalır en azından.

Diyorum, boşuna söz söylemeyin,

Kötünün sözüne yok benim çarem.

Kurtulamaz tavşan etrafı çevrilen,

Tanrı verir düşman arayan herkese

Cahil dosttan düşman iyi,

Kendi gücünü bilen erkek azmaz,

Yiğitler, kaçının cahil dosttan -

Cahil dost bir ay sonra olur düşman.

Misk gibi kokuyu cahil kişi sezemez,

Gül kokusunu fark edemez, koku alamayan.

Dost olmaz, arkasından dostu kötülerse,

Nasıl dost - bir hatayı gizlemezse?

Nasıl yaparsan canın dayanır, biraderim,

Ak sütü bir köpek gelip kirletse?

Yiğitler, cahil dosttan düşman iyi.

Ölmüş aslandan sıçan iyi.

Eline bir cahilin cevher düşse,

Bakırdan üstün görmez değerini.

Kötünün sözleri cana dokunmaz,

İyiye değer vermeyeni

İyi kabul edersek,

Kötünün çıkarı ağır basar.

Selam vermek gerekir büyüklere,

Yüzü yıkamak için eğilmeli deryaya

Bir düşün dost olmanın zorluğunu,

Ancak tanıdık olabilirsin köylülerle

Beygiri koştursan da faydasız,

Sırtına atlas kumaş örtsen de.

Soyu asil olmazsa hüneri olmaz,

Baksan da sürekli yem vererek.

Beygirden doğan tay, tulpar olmaz,

Baykuşun yavrusu doğan olmaz.

Ak doğan gölden kaz avlar,

Karga gibi, leşe isteği olmaz.

Soysuzdan asil doğmaz, övsen de,

Kabul etsen de etmesen de,

Karganın tavus olması zor sevda.

Tüyünü altın rengine boyasan da,

Aygırı örtme yelesi var diye.

Kötüye elini verme, mallı diye.

Doğanın yavrusu avlanmadan inmez.

İyi hiç bırakır mı iyiyi, fakir diye?

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer