Аҡмулла, хәлеңде бел...

Акмулла, халеңне бел, үзен калай?
Үзеңә лаикъ имәс сузең калай?
Вагыйз бар, иттифакъ юк, оят кайда?
Колагыңны борырлык синең, малай!

(Үземнең мәхәббөтдән) зиһенем тарау 1,
Көне-тене гадәтемез китаб карау;
Мөдаһин булмаган соң юлдаш калмай,
Булмаса артык симез — эчең ярау.

Күп йөрдек аркамызны бетләр талап,
Таласа да, калмады бездән таләб.
«Вәлләзинә җаһиду» — икътибасым *,—
Гомремне сарыф кьглдым китаб карап.

һәр ни булса, тырышкан юлда калмай,
Кайда булса, тик яткан файда кылмай; ,
Гатасына шарт имәс Бәгъдад, Хәләб,
Чобар үгез Бохар барып мулла булмай!

Галим булса, милләт өчен зарлы булсын,
Кирәк ул — бай, кирәк ул ярлы булсын!
Бу суземне сөймәгән тәкәбберләр
Бәгазабә вә гьизә ярлып үлсен!

һәр кешенен, сүзендән адом сынар,
Бер-берен киметүгә адәм комар.
Маса-чебен таза җиргә куз салмайды,
Кайда черек, кутыр бар — шунда кунар2!

Дуст күрсәң, какъбасына барып кара —
Оятдан чыгаралмай күңелен сонар.
Мәхәббәт, ширбәтдән сохбәт кылсаң,
Ул сигъан бал урнына зәһәр сонар;
Нәфис, ләзиз сүзеңә каршы килеп,
Мәҗлесдә шаулауына колак тонар.

Хөлләмез буйымызга карарланган,
Белмәймен килешәрен кандай томар,
Ходага бер ярарлык эшемез юк,—
Акмулла дигән байгыш шуңа йылар.

Кайгы сезгә асканынан йөрәгем нар,
Җаманга бидил салып түгелде ар;
Гакълым хәйран, башым вәйран — диванәмен,
Булсаң да йортдан аскан йөгрек толпар.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer